Tại buổi lễ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Dương Hồng Lạc đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thanh tra Việt Nam, 39 năm xây dựng và phát triển của ngành Thanh tra Đồng Tháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Nhật

Từ khi được thành lập đến nay, với tinh thần đoàn kết thống nhất, sự quyết tâm cao, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, Thanh tra Đồng Tháp luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục xứng đáng với lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

Đặc biệt, ngành Thanh tra Đồng Tháp đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành, các cấp, sự quyết tâm đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động sáng tạo, nỗ lực đoàn kết của công chức trong ngành.

Từ năm 2011 đến nay, toàn ngành đã triển khai trên 500 cuộc thanh tra hành chính và trên 12.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 103.250 tổ chức, cá nhân. Phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền gần 242 tỷ đồng và 142 ha đất; ban hành 13.563 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 25 tỷ đồng, xử lý khác hơn 117 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật 174 tập thể, 297 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 7 vụ, 9 đối tượng. Riêng Thanh tra tỉnh đã ban hành 35 kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm 15,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) cũng được nâng lên rõ nét, nhất là các vụ việc KN, TC mới phát sinh đã được tập trung giải quyết ngay tại cơ sở. Trong 5 năm qua, các cơ quan hành chính của tỉnh tiếp hơn 44.689 lượt công dân; tiếp nhận 17.744 đơn KN, TC; đã giải quyết 10.856 vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền, đạt 97,36%. 

Thừa ủy quyền của Tổng Thanh tra, Cục trưởng Cục III Võ Văn Đồng trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương. Ảnh: Lê Nhật

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Dương chúc mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam và biểu dương những thành tích ngành Thanh tra Đồng Tháp đã đạt được trong 39 năm xây dựng và phát triển. “Ngành Thanh tra Đồng Tháp tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục những khó khăn, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác”, ông Nguyễn Văn Dương nhấn mạnh.

Dịp này, Thanh tra Chính phủ cũng công bố Quyết định tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 29 cán bộ, công chức tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra.

Lê Nhật