Trong thời gian gần một tháng, gần 400 học viên là cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội sẽ được nghiên cứu các chuyên đề thuộc phần kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Đặc biệt, trong quá trình học tập, các học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết quy trình tiến hành một cuộc thanh tra an toàn thực phẩm; Thanh tra việc thực hiện quy định về tự công bố sản phẩm và đăng ký bản công bố sản phẩm; Thanh tra về ghi nhãn sản phẩm thực phẩm, quảng cáo thực phẩm…

Phát biểu tại lễ khai giảng khóa học, TS Trịnh Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra đánh giá cao vai trò và ý nghĩa của khóa học. Đồng thời tin tưởng khóa học này sẽ giúp các học viên có thể bổ sung, nâng cao kiến thức về công tác thanh tra chuyên ngành. 

Để khóa học thành công tốt đẹp, TS Trịnh Văn Toàn hy vọng các học viên sẽ khắc phục những khó khăn về thời gian cũng như về công việc ở cơ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Các lớp bồi dưỡng chuyên ngành thanh tra an toàn thực phẩm được thực hiện theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc: “Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn hực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Trên cơ sở phối hợp, thống nhất với Chi cục Quản lý An toàn thực phẩm TP Hà Nội về công tác đào tạo, từ đầu năm 2019 đến nay, riêng trên địa bàn TP Hà Nội, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức được 16 lớp nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm cho khoảng hơn 2.000 học viên. 

Dự kiến, trong năm 2019, riêng Hà Nội sẽ có khoảng 4.000 cán bộ cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ này.

Phương Anh