Qua đợt thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn thị xã Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện có 6 trường hợp vi phạm.

Công ty TNHH Thực phẩm sạch Hồng Ngự (phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự); cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp của các ông: Nguyễn Văn Thao (xã Thường Phước 1, thị xã Hồng Ngự), Nguyễn Thanh Nhàn (xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự); các cơ sở nuôi thủy sản của ông Nguyễn Chí Hân, Lương Văn Đảm và bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự).

Các trường hợp nêu trên bị lập biên bản vi phạm hành chính do đã có hành vi: Không giám sát môi trường và xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải theo quy định.

Sau khi lập biên bản vi phạm, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp với tổng số tiền phạt 71 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Sở cũng nhắc nhỡ đối với một số trường hợp phải thực hiện đúng các quy định về thủ tục hành chính trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước; có biện pháp xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường…

Cảnh Nhật