Ôn lại truyền thống xây dựng, phát triển, Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng Trần Thị Uyên cho biết, trước năm 1963, thành phố Hải Phòng và tỉnh Kiến An là hai đơn vị hành chính độc lập với hai tổ chức thanh tra độc lập. Mỗi tổ chức thanh tra do các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách và một số cán bộ làm công tác thanh tra.

Năm 1963, Hải Phòng và Kiến An hợp nhất thành một đơn vị hành chính, đồng thời hợp nhất tổ chức thanh tra, kiểm tra, thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát. 

Năm 1970 UBND thành phố Hải Phòng thành lập Ban Thanh tra trực thuộc Văn phòng UBND thành phố với 5 tổ chức trực thuộc vừa làm nhiệm vụ thanh tra vừa làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và thực hiện thanh tra kinh tế - xã hội theo yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước.

Sau năm 1975, bộ máy làm công tác thanh tra được tăng cường, các tổ chức thanh tra được thành lập đến cấp huyện. Cơ quan Thanh tra thành phố được tách ra độc lập.

Qua quá trình hình thành và phát triển, Thanh tra thành phố đã phát hiện, kiến nghị xử lý về kinh tế hàng trăm tỷ đồng; hàng ngàn ha đất; kiến nghị xử lý hàng trăm đối tượng có khuyết điểm sai phạm trong quản lý… nhưng quan trọng hơn cả là có nhiều kiến nghị đối với Chính phủ, các bộ, ngành và các cấp chính quyền thành phố về việc sửa đổi những cơ chế quản lý không phù hợp. Kiến nghị chấn chỉnh những thiếu sót khuyết điểm do tập thể, cá nhân đã gây ra làm hạn chế kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao Huân chương Lao động cho tập thể Thanh tra thành phố. Ảnh: ND

Trong lĩnh vực tham mưu giúp chính quyền các cấp giải quyết KN,TC cũng đã có hàng trăm kiến nghị khắc phục những oan sai, chấn chỉnh những sai phạm, khuyết điểm trong bộ máy hành chính của các cấp, sở, ngành. Từng bước nâng cao trách nhiệm thực hiện pháp luật về KN,TC của công dân và cán bộ công chức trong bộ máy Nhà nước.

Trong công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), ngành Thanh tra vừa làm tốt công tác quản lý nhà Nước vừa triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN. Tham mưu cho các ngành, các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, công khai minh bạch hoạt động của cơ quan Nhà nước. Xây dựng các định mức tiêu chuẩn, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; cải cách hành chính được quan tâm thực hiện thường xuyên; tăng cường phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thanh tra Việt Nam và 52 năm xây dựng và trưởng thành của Thanh tra thành phố Hải Phòng, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, sự chỉ đạo thường xuyên của Thanh tra Chính phủ (TTCP), sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, các đoàn thể từ thành phố đến quận, huyện, sở ngành và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, thanh tra viên ngành Thanh tra thành phố luôn hoàn thành sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đó, đơn vị đã 4 lần vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động các loại; được Thủ tướng Chính phủ, TTCP, UBND thành phố Hải Phòng tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc và Huy chương vì sự nghiệp thanh tra cho hàng trăm lượt cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho ngành Thanh tra thành phố. 

Đặc biệt, năm 2005, Thanh tra thành phố được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Năm 2015, Thanh tra thành phố rất vinh dự và tự hào được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ 3). 

Phó Tổng TTCP Nguyễn Đức Hạnh phát biểu tại buổi Lễ kỷ niêm. Ảnh: ND

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Tổng TTCP Nguyễn Đức Hạnh ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc và đóng góp của ngành Thanh tra thành phố Hải Phòng vào thành tựu chung của ngành Thanh tra Việt Nam.  Phó Tổng TTCP nhấn mạnh, Thanh tra thành phố Hải Phòng đã có đóng góp hết sức quan trọng giúp giữ vững ổn định tình hình chính trị xã hội trên địa bàn. Điều đó càng thể hiện rõ ngành Thanh tra đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong thời kỳ mới, được Đảng, Nhà nước tin tưởng và đem lại lòng tin trong nhân dân.

Cũng tại buổi Lễ, Phó Tổng Thanh tra đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Thanh tra” cho 52 cá nhân có nhiều thành tích cống hiến cho ngành Thanh tra trong thời gian qua.

Nam Dũng