Đoàn do ông Hoàng Văn Sang cùng 12 công dân của 4 tỉnh trên đến Trụ sở đề nghị cho tồn tại và xây dựng một số “nhà đòn” để chứa đựng những đồ tang lễ của người chết theo phong tục tập quán của đồng bào Mông và là nơi tụ tập sinh hoạt của người Mông.

Đoàn do ông Lý Văn Ninh cùng 32 công dân ở 4 tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn và Thái Nguyên tiếp tục đến Trụ sở khiếu nại việc chính quyền các địa phương ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình “nhà đòn” của các hộ dân và cho rằng việc xây dựng là trái phép; phản ánh chính quyền địa phương các cấp cùng lực lượng công an tổ chức đạp phá “nhà đòn”, đánh người gây thương tích, tạo nên sự hoang mang, hoảng sợ trong đồng bào dân tộc tại địa phương.

Trụ sở đã nhiều lần tổ chức tiếp, hướng dẫn, giải thích và có văn bản gửi UBND các tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời công dân, đồng thời vận động các công dân trở về địa phương, nhưng các công dân không về, vẫn tiếp tục lưu lại Trụ sở và yêu cầu được các cơ quan Trung ương giải quyết và có văn bản chỉ đạo địa phương để đồng vào tiếp tục được xây dựng công trình “nhà đòn”.

Tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Cao Bằng đã cử Tổ Công tác phối hợp cùng Trụ sở tiếp, vận động các công dân trở về địa phương. Tuy nhiên, các công dân vẫn tiếp tục đưa ra các lý do để trì hoãn, chưa trở về địa phương. 

Lê Nguyên