Tham dự buổi lễ có ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Ngọc Lam, Cục trưởng Cục II.

Trong những năm qua, ngành Thanh tra Thừa Thiên - Huế đã tiến hành 8.826 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm 102,8 tỷ đồng; 1.553.973m2 đất ở, đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp, đất nuôi thủy sản cấp không đúng quy định, sai đối tượng, đã ban hành quyết định thu hồi với số tiền hơn 79,2 tỷ đồng và 1.459.360m2 đất các loại, chuyển cơ quan điều tra Công an tỉnh điều tra 13 vụ việc; đã thu hồi hơn 32,9 tỷ. 

Riêng Thanh tra tỉnh đã triển khai 54 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm 51,98 tỷ đồng và ban hành quyết định thu hồi với số tiền hơn 27 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 14,7 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước, chuyển sang cơ quan điều tra 7 vụ việc; kiến nghị UBND cấp huyện: rà soát, lập thủ tục ban hành Quyết định hủy 732 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do không còn phù hợp với quy định pháp luật về đất đai.

Các đại biểu và cán bộ Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế làm lễ chào cờ. Ảnh: Việt Dũng

Thanh tra cấp huyện, thanh tra các sở, ban, ngành đã giúp các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp 8.298 lượt với 13.368 người, trong đó, có 30 đoàn đông người; tiếp nhận 7.832 đơn (trong đó, có 2522 đơn khiếu nại, 344 đơn tố cáo). Việc phân loại và xử lý đơn được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Riêng Thanh tra tỉnh, từ năm 2010-2015 đã tiếp 396 lượt với 477 người, trong đó, có 9 đoàn đông người; đã tiếp nhận 456 đơn thư các loại và đã phân loại, xử lý theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho công dân. Qua công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư lãnh đạo UBND các cấp, các ngành đã nắm được những tâm tư nguyện vọng của người dân, phát hiện những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp để có biện pháp khắc phục kịp thời. Đồng thời, chỉ đạo tập trung giải quyết các vụ khiếu nại đông người, không để xảy ra “điểm nóng”, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết công tác khiếu nại, tố cáo. Ký kết Quy chế phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, về việc giám sát nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; tăng cường công tác thanh tra, kiểm nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiến hành kiểm tra, lãng phí trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh kiểm tra rà soát, giải quyết, chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng trên địa bàn.

Với những thành tích trên, Thanh tra Thừa Thiên - Huế đã nhận được bằng khen của Thanh tra Chính phủ trong nhiều năm liền.

                                                            

Việt Dũng - Cái Long