Trong khuôn khổ Hội nghị Thanh tra Quốc tế Istanbul, Đoàn Đại biểu cấp cao Thanh tra Chính phủ Việt Nam tham dự 03 phiên họp, cụ thể: 

Phiên I với chủ đề “Các quy tắc chính liên quan đến việc đưa ra kiến nghị của các cơ quan thanh tra” trong đó nêu các vấn đề: Bình đẳng; Công bằng; Không thiên vị, Không kỳ thị và Tránh lạm quyền. 

Phiên II với chủ đề “Các Nguyên tắc quan trọng trong thế kỉ 21”, nhấn mạnh vấn đề minh bạch, giải trình, quyền tiếp cận thông tin và bảo về dữ liệu cá nhân.

Phiên III với chủ đề Vai trò trong tương lai của cơ quan thanh tra liên quan đến việc thực hiện các nguyên tắc và chia sẻ trách nhiệm”.

Trong khuôn khổ Cuộc họp lần thứ 16 của AOA, Đoàn đã tham gia tích cực vào các mục làm việc theo chương trình Hội nghị: Nghe Báo cáo của Chủ tịch AOA về các hoạt động của Hiệp hội; xem xét việc xin gia nhập Hiệp hội AOA của: Cơ quan Thanh tra Nhân dân dân thành phố Siheung, Hàn Quốc; Thanh tra tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan; Cơ quan Thanh tra Philippines; Phê duyệt báo cáo kiểm toán của AOA cho năm 2017 và 2018; việc thu phí thành viên hàng năm trong 4 năm (2020-2023); thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Cuộc họp Ban Điều hành AOA lần thứ 23 năm 2020 và Cuộc họp của Đai hội đồng lần thứ 17 năm 2021; rà soát sự phát triển và kết quả hoạt động của Học viện Đào tạo do Cơ quan Thanh tra Iran thành lập; khai trương Danh bạ e-profile trên trang web của AOA giới thiệu các thông tin về thành viên của AOA và các cựu thành viên của AOA; phê duyệt các bản tin để đưa lên mục tin điện tử; tiến hành bầu Ban điều hành AOA năm 2019.

Kết quả bỏ phiếu được công bố cho thấy, ngoài các thành viên chủ chốt đại diện cho các cơ quan thanh tra Pakistan, Azerbaizan, Hồng Công (Trung Quốc), Iran, đại diện của các cơ quan thanh tra, giám sát các quốc gia sau đã trúng cử vào Ban Điều hành AOA: Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ./.