Kết quả cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp tình trạng vi phạm các quy định về khai thác cát sỏi theo Luật Khoáng sản vẫn tiếp diễn với nhiều mức độ khác nhau. Trong đó, có 5 mỏ chưa thực hiện ký quỹ cải tạo môi trường, 7 mỏ chưa thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Hầu hết các mỏ chưa xây dựng công trình bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác mỏ, giám sát, quan trắc môi trường, lập phương án phòng, chống sạt lở bờ sông theo quy định.

Thanh tra Sở TN&MT đã tạm đình chỉ 7 mỏ khai thác cát sỏi của các doanh nghiệp vi phạm đến khi có đầy đủ hồ sơ sử dụng đất, xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, hồ sơ hoạt động khai thác khoáng sản; xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đơn vị không đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, sử dụng đất sai mục đích.

Riêng đối với Công ty TNHH Trường Phát, Thanh tra Sở TN&MT đã xử phạt hành chính 60 triệu đồng đối với hành vi khai thác vượt công suất được phép hàng năm, buộc nộp lại giá trị hơn 2.000 m3 cát khai thác vượt công suất với tổng số tiền gần 300 triệu đồng; truy thu hơn 290 triệu đồng tiền thuê đất, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

 Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích đất cấp cho doanh nghiệp này tại xã Vạn Phái (huyện Phổ Yên), thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ cát sỏi xóm Đình, xóm Vân Trai, xóm Hương Đình (xã Tân Phú, Phổ Yên).

Bảo Anh