Năm 2018, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp 1.971 lượt công dân (tăng 5,3% so với cùng kỳ) với 2.335 người; trong đó có 83 vụ việc cũ và 1.888 vụ việc mới phát sinh; có 19 đoàn đông người, giảm 47,2% (19/36 đoàn) so với năm trước.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai như đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, xem xét tính toán bồi thường về đất (dự án khu đô thị Tân Thanh, đường vào khu sinh thái Him Lam; đại lộ 60m); đề nghị cấp đất tái định cư (dự án đường Võ Nguyên Giáp - Tà Lèng; đại lộ 60m); xem xét việc UBND phường Nam Thanh lấy đất của hộ gia đình làm đường đi chung. Ngoài ra còn một số nội dung khác như: Kiến nghị hỗ trợ tiền ngập úng do thực hiện dự án đường 60m; chế độ mai táng phí cho quân nhân làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới…

Trong năm, cả tỉnh tiếp nhận 1.789 đơn. Các cấp, ngành đã giải quyết 23/35 vụ khiếu nại (KN) thuộc thẩm quyền, đạt 65,7%, 24/26 vụ tố cáo (TC) thuộc thẩm quyền, đạt 92%. Theo rà soát, đến cuối năm 2018, tỉnh Điện Biên không còn vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Theo tỉnh Điện Biên, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng KN, TC trên địa bàn là: Công tác quản lý đất đai trên địa bàn trong những năm trước đây chưa chặt chẽ, chưa rõ ràng, việc xác định nguồn gốc đất chưa đúng dẫn đến khi xảy ra tranh chấp, thu hồi, giải tỏa gặp khó khăn. Thời gian qua, tỉnh thực hiện triển khai một số dự án quan trọng, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải tỏa, tái định cư không tránh khỏi những thiếu sót; mặt khác, cũng xuất hiện một số đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lôi kéo, kích động công dân khiếu kiện đông người. Chính sách quản lý liên quan đến đất đai thay đổi, cơ chế, chính sách về bồi thường khi thu hồi đất ban hành sau bảo đảm tốt hơn về quyền lợi cho người dân, nên đã làm cho người bị thu hồi đất trước đây có tâm lý bị thiệt thòi nên phát sinh KN…

Dự báo thời gian tới, tình hình KN, TC trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phát sinh, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, tập trung ở những địa bàn thu hồi đất của dân để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; có khả năng phát sinh trên địa bàn TP Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư bổ sung đoạn tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu tái định cư Noong Bua.

Trần Kiên