Trong 1.362 đơn toàn tỉnh Điện Biên tiếp nhận, có 46 đơn khiếu nại (KN), 72 đơn tố cáo (TC) và 1.244 đơn kiến nghị, phản ánh.Sau khi phân loại, có 25 đơn KN, 21 đơn TC thuộc thẩm quyền giải quyết.

Ông Phan Văn Thống, Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên cho biết, ngay từ đầu năm, Thanh tra các cấp đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND cùng cấp trong công tác quản lý Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã làm tốt chức năng và tham mưu giải quyết kịp thời những vụ phức tạp. Đối với các vụ việc cụ thể được giao đã chủ động và phối hợp tốt với các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước có liên quan giải quyết và thẩm tra, xác minh kịp thời, có hiệu quả.

Việc khiếu nại có nguyên nhân chủ yếu là công tác quản lý đất đai trên địa bàn trong những năm trước đây chưa chặt chẽ, chưa rõ ràng, việc xác định nguồn gốc đất chưa đúng dẫn đến khi xảy ra tranh chấp, thu hồi, giải tỏa gặp khó khăn; trong quá trình thực hiện bồi thường, giải tỏa, tái định cư một số dự án trọng điểm không thể tránh khỏi những thiếu sót, làm phát sinh các khiếu nại của công dân, tổ chức.

Một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng đơn thư phức tạp là do xuất hiện một số đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lôi kéo, kích động công dân khiếu kiện đông người về huyện, về tỉnh, thậm chí đã có đoàn 19 người về Trụ sở Tiếp công dân Trung ương…

Theo UBND tỉnh, tình hình KN,TC trên địa bàn thời gian tới dự báo tiếp tục phát sinh, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, tập trung ở những địa bàn thu hồi đất của dân để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội như TP Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên vì liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư bổ sung đoạn tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu tái định cư Noong Bua; dự án đại lộ 60 mét và dự án hạ tầng kỹ thuật khung thuộc khu đô thị mới phía Đông TP Điện Biên Phủ; dự án khu đô thị Tân Thanh; Đề án 79 về sắp xếp ổn định dân cư và một số dự án đang triển khai khác; tranh chấp quản lý rừng để được hưởng dịch vụ môi trường rừng...

Trần Kiên