Trong năm 2019, toàn ngành Thanh tra tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện 125 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 88 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 37 cuộc thanh tra đột xuất về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách; việc trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, quản lý sử dụng đất lâm nghiệp; sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại 181 lượt địa phương, đơn vị, đã kết thúc và kết luận 93 cuộc tại 116 đơn vị.

Qua đó, phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện sai phạm về tài chính - kinh tế hơn 15 tỷ đồng tại 77 đơn vị, kiến nghị nộp ngân sách hơn 12 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 2,9 tỷ đồng; phát hiện và kết luận việc các Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH), Cty lâm nghiệp để mất, bị lấn chiếm hơn 4,47ha đất rừng. Chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 5 vụ có dấu hiệu tội phạm.

Riêng Thanh tra tỉnh, tiếp tục và triển khai 21 cuộc thanh tra (18 cuộc theo kế hoạch và 3 cuộc đột xuất) tại 35 đơn vị; đã kết thúc 18 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện sai phạm về tài chính hơn 8,4 tỷ đồng tại 17 lượt đơn vị, đã kiến nghị thu hồi vào ngân sách hơn 6,4 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 2 tỷ đồng; phát hiện và kết luận các BQLRPH, Cty lâm nghiệp để mất, bị lấn chiếm 4,47ha đất rừng; chuyển 5 vụ có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để xử lý theo quy định.

Thanh tra các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Ban Dân tộc và Thanh tra các huyện, thị xã, TP tiến hành 104 cuộc thanh tra tại 146 lượt địa phương, đơn vị; đã kết thúc 75 cuộc tại 98 đơn vị; phát hiện tổng số tiền sai phạm là 6,6 tỷ đồng tại 60 đơn vị, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 5,7 tỷ đồng và kiến nghị chấn chỉnh khác gần 928 triệu đồng.

Qua kiến nghị đã tổ chức kiểm điểm và xem xét trách nhiệm đối với 26 tập thể, 141 cá nhân, trong đó: Cách chức 3 cá nhân, cảnh cáo 9 cá nhân, khiển trách 1 tập thể và 22 cá nhân... Ngành đã thu hồi nộp vào ngân sách gần 15 tỷ đồng kiến nghị.

Về thanh tra chuyên ngành đã tiến hành 156 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 947 tổ chức, cơ sở và 1.361 cá nhân trên các lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao du lịch và quảng cáo, kinh doanh vật tư nông nghiệp, vận tải, xăng dầu; an toàn bức xạ hạt nhân; hoạt động của tổ chức hành nghề Luật sư, đấu giá tài sản… Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện 285 tổ chức, cơ sở và 509 cá nhân vi phạm; đã ban hành 794 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4,5 tỷ đồng; hiện các đơn vị, cá nhân bị xử lý đã nộp đủ tiền phạt vào ngân sách.

Trong năm, toàn tỉnh đã tiếp 3.458 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại (KN), tố cáo (TC), kiến nghị, giảm 36 lượt so với năm 2018; trong đó có 10 đoàn đông người (gồm 222 người) đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh, huyện để kiến nghị, phản ánh.  Các ngành, các cấp trong tỉnh tiếp nhận 233 đơn (171 đơn KN, 62 TC), giảm 46 đơn so với năm 2018. Sau khi phân loại, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 86 đơn, gồm: 72 đơn KN, 14 đơn TC.

Ngoài ra, các cấp các ngành đã tiếp nhận và xử lý 1.825 đơn kiến nghị. Số vụ việc phải xác minh 97 vụ (80 KN, 17 TC); trong đó: năm 2018 chuyển sang 11 vụ. Đã xác minh, giải quyết xong 89 vụ (74 đơn KN và 15 TC), đạt tỷ lệ 91,2 %.

UBND tỉnh giao Hội đồng tư vấn giải quyết KN tỉnh kiểm tra, rà soát, đề xuất 19 vụ KN, kiến nghị. Với trách nhiệm là cơ quan Thường trực Hội đồng, Thanh tra tỉnh đã cùng Hội đồng tư vấn kiểm tra, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý 19 vụ KN, kiến nghị đạt kết quả tốt.

Thanh tra Gia Lai còn tích cực tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã xây dựng, tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch chỉ đạo, triển khai công tác PCTN trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1490/KH-UBND ngày 4/7/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 1/7/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 238-KH/TU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Thanh tra tỉnh và các huyện Chư Păh, Phú Thiện, Ia Pa đã triển khai 6 cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại 8 đơn vị. Qua đó phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh một số hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Ông Trần Hữu Đức, Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, trong hoạt động Thanh tra tỉnh không đặt nặng mục tiêu phát hiện và thu hồi sai phạm trong kinh tế - tài chính mà tập trung bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong từng lĩnh vực nổi cộm; nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước một cách kịp thời; trong đó có việc thanh tra hàng chục BQLRPH tại nhiều địa phương đã phát hiện để mất hàng ngàn ha rừng nguyên sinh, phòng hộ đầu nguồn...

Thanh tra tỉnh Gia Lai được Thanh tra các tỉnh Tây Nguyên bình chọn và đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng Cờ Thi đua về thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2019.

Ngọc Phó