Trong khoảng hơn 2 tuần học tập trung tại Trường Cán bộ Thanh tra, các học viên sẽ được nghiên cứu 20 chuyên đề bao gồm: Những nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Phương pháp tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành… Hướng dẫn quy trình tiến hành môt cuộc thanh tra ATTP; Văn bản thanh tra ATTP; Ghi nhãn sản phẩm thực phẩm, quảng cáo thực phẩm; Điều kiện ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và thanh tra ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. 

Trong quá trình học tập, các học viên sẽ được trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến nghiệp vụ thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về ATTP. 

Nhấn mạnh về sự cần thiết phải tổ chức liên tục các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành ATTP trong bối cảnh vấn đề mất ATTP đang ở mức báo động tại hầu khắp các địa phương trong cả nước, đặc biệt là địa bàn TP. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Viết Thạch cho biết, Trường Cán bộ Thanh tra đã phối hợp hết sức chặt chẽ với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội. 

Đến nay, đã tổ chức hơn 20 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về ATTP cho nhiều học viên là cán bộ, công chức các quận, huyện, xã, phường, thị trấn,…

Hy vọng sau khóa học này, các học viên sẽ áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn hoạt động của đơn vị, qua đó góp phần làm cho công tác ATTP được bảo đảm.

Phương Anh