Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái có 38 đảng viên trên tổng số 44 công chức, nhân viên (chiếm 86,3%).

Đoàn Chủ tịch Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái. Ảnh: Bùi Bình

Nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị của Chi bộ, cơ quan Thanh tra tỉnh Yên Bái luôn được chú trọng, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên rõ rệt. Công tác xây dựng lực lượng, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên nghiêm túc.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho thấy, công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VIII trên tất cả các mặt hoạt động được thực hiện nghiêm túc. Ban Chấp hành Chi bộ đã tập trung chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và của chi ủy. Xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị được giao để cụ thể hóa và đưa nghị quyết vào thực tiễn.

Tập thể Ban Chấp hành Chi bộ luôn tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Chi bộ.

Bí thư Chi bộ đã luôn phát huy tốt vai trò là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan; luôn chủ động, sáng tạo, quyết liệt, sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có phương pháp làm việc khoa học, sâu sát, dân chủ; lãnh đạo Chi bộ, cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm và cả nhiệm kỳ.

5 năm (2015 - 2019), Thanh tra tỉnh Yên Bái đã triển khai 145 cuộc thanh tra, phát hiện 342 đơn vị sai phạm hơn 55,7 tỷ đồng và 360,8265 ha đất, kiến nghị xử lý thu hồi hơn 32,2 tỷ đồng, kiến nghị khác hơn 23,4 tỷ đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 99%.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái đề ra các mục tiêu: Hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, thu hồi về tiền và tài sản vi phạm đạt từ 90% trở lên. Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 90% trở lên. Các đoàn thể cơ sở đạt vững mạnh trở lên, cơ quan đạt chuẩn văn hóa...
Bà Hoàng Thị Chanh, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Yên Bái phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Bùi Bình

Phát biểu tại Đại hội, bà Hoàng Thị Chanh, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Yên Bái, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Thanh tra tỉnh đã đạt được những năm qua, đặc biệt về công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Bà Chanh cũng cho biết, báo cáo của Chi bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái khái quát, đầy đủ thể hiện sự bài bản của một Chi bộ nề nếp, kỷ cương, khoa học, luôn phát huy tốt năng lực lãnh đạo của cấp ủy cũng như vai trò lãnh đạo của Chi bộ.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh luôn đánh giá Chi bộ Thanh tra tỉnh là một Chi bộ tốp đầu các đơn vi trực thuộc, hàng năm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy Khối xếp loại tiêu biểu.

Đối với công tác xây dựng Đảng, bà Chanh mong rằng Chi bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quan tâm toàn diện đến các mặt công tác xây dựng Đảng và chú trọng xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến không chỉ ở cấp Đảng bộ Khối mà còn ở cấp tỉnh cấp Trung ương.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái khóa IX nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 người: Ông Trần Nhật Tân, Chánh Thanh tra tỉnh - Bí thư Chi bộ; ông Vũ Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Phó Bí thư Chi bộ. Ủy viên Ban Chấp hành gồm: Ông Nguyễn Đức Mạnh, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh; Đậu Ninh Năng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; ông Lưu Bá Tỉnh, Chủ tịch Công đoàn - Trưởng phòng nghiệp vụ I; ông Tạ Đức Dũng - Trưởng phòng nghiệp vụ III; ông Lương Đức Thiện - Bí thư Đoàn Thanh niên Thanh tra tỉnh.  

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Chi bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái

Bùi Bình