Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019 - 2020 đối với các cơ sở giáo dục ĐH, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

Theo đó, trong năm học này, Bộ GD&ĐT yêu cầu, các trường tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục. Tổ chức thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung vào các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; điều kiện duy trì ngành; việc thực hiện tự chủ theo Luật Giáo dục ĐH; tổ chức dạy, thi, kiểm tra cấp chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ, tin học; quản lý, in phôi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ…

Các cơ sở phải kiện toàn tổ chức thanh tra nội bộ, cộng tác viên thanh tra trong trường; đẩy mạnh triển khai Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đến năm 2020” của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, tạo chuyển biến về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ.

Trong xây dựng kế hoạch thanh tra, Bộ GD&ĐT yêu cầu, Hiệu trưởng các trường chỉ đạo các phòng/ban thanh tra nội bộ chú trọng thanh tra các điều kiện chuẩn bị tự chủ, đặc biệt là việc xây dựng và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của trường (quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy trình quản lý nội bộ…); việc duy trì các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục ĐH; liên kết đào tạo; quản lý in phôi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

Đối với 2 ĐH Quốc gia (ĐH Quốc Gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) và ĐH Vùng (ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng), cần lựa chọn thanh tra trách nhiệm quản lý của thủ trưởng đơn vị và nhiệm vụ cụ thể của một số trường thành viên, đơn vị trực thuộc; thanh tra, kiểm tra việc tự chủ của các đơn vị trực thuộc; việc đảm bảo các điều kiện mở ngành và duy trì ngành đào tạo; tuyển sinh, đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

Các nội dung thực hiện tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; nghiên cứu khoa học; xây dựng cơ bản; liên kết đào tạo; in phôi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; duy trì các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH… cũng cần được tập trung thanh tra.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường phối hợp tổ chức hoặc thực hiện hoạt động thanh tra thi THPT Quốc gia; kịp thời tổ chức thanh tra đột xuất các nội dung phản ánh của dư luận, phương tiện thông tin đại chúng về các tiêu cực, sai phạm trong GD&ĐT.

Bên cạnh công tác thanh tra, các cơ sở giáo dục ĐH, trường sư phạm còn phải thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kịp thời các vụ việc có tính chất phức tạp, các vụ việc liên quan thuộc trách nhiệm quản lý của trường; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, không để tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Hải Hà