Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Thế Giới (địa chỉ số 646 - 648 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5).

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Thế Giới có các hành vi: Lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; không đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị y tế; các điều kiện về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Sau khi lập biên bản vi phạm, Thanh tra Sở Y tế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Thế Giới số tiền 51 triệu đồng.

Đồng thời, buộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Thế Giới tháo gỡ, xóa quảng cáo quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Cảnh Nhật