Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu (địa chỉ số 80-82 Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5).

Qua kiểm tra phát hiện công ty này không bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh, lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ; chỉ định sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì mục đích vụ lợi; quảng cáo dịch vụ quá phạm vi chuyên môn trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Sau khi lập biên bản vi phạm, Thanh tra Sở Y tế quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu 72 triệu đồng; đồng thời buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Trước đó, tháng 6/2019, công ty này cũng bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt hơn 30 triệu đồng về hành vi lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Cảnh Nhật