Thanh tra triển khai đúng định hướng

6 tháng đầu năm 2019, trong 61 cuộc thanh tra hành chính triển khai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (có 3 cuộc đột xuất), riêng cơ quan Thanh tra tỉnh triển khai 7 cuộc, nội dung tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý tài chính, điều hành và sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan…

Qua 6 tháng, đã kết thúc 36 cuộc, phát hiện sai phạm tại 30 đơn vị với số tiền hơn 2.283 triệu đồng, quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 690 triệu đồng, yêu cầu giảm trừ, loại khỏi thanh toán hơn 1.371 triệu đồng.

Các cơ quan tỉnh Hòa Bình triển khai 280 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 562 tổ chức và 407 cá nhân; đã kết thúc 276 cuộc, tiến hành lập 513 biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hơn 3.007 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe với 105 trường hợp, tịch thu gần 11,5m3 gỗ,…

Theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh, 6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra Hòa Bình đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, nên đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Khiếu nại, tố cáo diễn biến phức tạp

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh Hòa Bình, tình hình khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm còn diễn biến phức tạp; vẫn còn phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài; nhiều vụ việc đã được lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền đối thoại, tập trung chỉ đạo giải quyết, nhưng công dân không nhất trí, vẫn tiếp tục khiếu kiện với thái độ bức xúc, gay gắt; nhiều trường hợp còn đe dọa, chửi bới cán bộ tiếp công dân và gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp.

 

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Thanh tra tỉnh Hòa Bình sáng 8/7

 

Qua 6 tháng đầu năm, các cơ quan tỉnh Hòa Bình đã tiếp 887 lượt người đến trụ sở tiếp công dân tỉnh để khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh; an ninh, trật tự tại nơi tiếp công dân đảm bảo an toàn; trên địa bàn tỉnh không phát sinh “điểm nóng”.

Các cơ quan thanh tra tỉnh tiếp nhận, phân loại và xử lý 603 đơn các loại, gồm: 66 đơn khiếu nại, 41 đơn tố cáo, 496 đơn kiến nghị, phản ánh. Ban tiếp công dân tỉnh tiếp nhận 394 đơn (73 đơn khiếu nại, 72 đơn tố cáo, 249 đơn kiến nghị, phản ánh), trong đó nội dung đơn chủ yếu liên quan đến đất đai với 269 đơn.

Theo Thanh tra tỉnh, 6 tháng đầu năm, các cấp, ngành đã quan tâm nhiều hơn đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; ngành Thanh tra đã chủ động tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Sự phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương ngày càng hiệu quả hơn, hạn chế được nhiều sai sót trong quá trình giải quyết.

Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp, đông người, nhất là thời gian diễn ra các kỳ họp, các sự kiện quan trọng của tỉnh, Trung ương. Nguyên nhân cơ bản là do việc giải quyết một số vụ việc còn chậm, chưa dứt điểm; việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết về khiếu nại, tố cáo chưa triệt để, vẫn còn tình trạng lôi kéo, xúi giục công dân tập trung khiếu kiện đông người; có địa phương vẫn còn để sai sót trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai, dẫn đến việc quyết định giải quyết khiếu nại bị hủy.

Trần Kiên