Tham gia buổi công bố quyết định có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, Cục trưởng Cục III Thanh tra Chính phủ Trần Văn Mây.

Theo Quyết định số 846/QĐ-TTCP ngày 1/10/2018 của Thanh tra Chính phủ, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Trong đó có đất đai từ nguồn gốc nông trường, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2014 tới ngày 31/12/2017, trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ trên.  

Thời gian thanh tra là 70 ngày…

Ông Từ Thanh Sơn - Trưởng phòng III, Cục III, Trưởng đoàn Thanh tra công bố quyết định. Ảnh: CT

Cũng theo Quyết định số 846/QĐ-TTCP, Đoàn Thanh tra gồm ông Từ Thanh Sơn - Trưởng phòng III, Cục III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. 

Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra có trách nhiệm giám sát hoạt động Đoàn Thanh tra theo Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn Thanh tra. 

Cục trưởng Cục III có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Đoàn Thanh tra  thực hiện nhiệm vụ theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn…

Tham dự buổi công bố có Cục trưởng Cục III Thanh tra Chính phủ Trần Văn Mây (người ngồi bìa ngoài bên phải). Ảnh: CT

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn khẳng định, Đoàn Thanh tra đã công bố quyết định đúng quy định pháp luật, đồng thời phổ biến quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; yêu cầu Đoàn Thanh tra cần thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt và bảo mật thông tin. 

Kết quả thanh tra sẽ làm rõ những tồn tại, hạn chế về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bình Phước, đồng thời là cơ sở để Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành về việc điều chỉnh, bổ sung các quy định mới để nâng cao năng lực quản lý, điều hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CT

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh đã tiếp thu toàn bộ nội dung quyết định thanh tra và giao các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng Đoàn Thanh tra để bảo đảm thực hiện tốt cuộc thanh tra. 

Đây là cơ sở để lãnh đạo tỉnh Bình Phước, cùng các cơ quan chức năng đánh giá lại hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng và chống tham nhũng và quản lý, sử dụng đất đai…

Chu Tuấn