Theo Quyết định số 507/QĐ-TTCP ngày 17/7/2019 của Thanh tra Chính phủ, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên đại bàn tỉnh Ninh Thuận. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2014 đến 31/12/2018, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên.

Cũng theo Quyết định số 507/QĐ-TTCP, Đoàn Thanh tra do đồng chí Phùng Xuân Kiên, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ), kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, thời kỳ thanh tra. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch tiến hành thanh tra được Tổng Thanh tra phê duyệt.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ  Trần Văn Minh cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra tại văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Khoa Lê

 

Để đoàn thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh đề nghị lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các đơn vị chủ động cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của đoàn thanh tra kịp thời đầy đủ. Phân công người chủ trì đầu mối để giúp phối hợp đoàn thanh tra làm việc, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh đã tiếp thu toàn bộ nội dung, kế hoạch, nội quy, quyết định thanh tra và giao các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng Đoàn Thanh tra để bảo đảm thực hiện tốt cuộc thanh tra.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh cho biết thêm: “Chúng tôi cũng rất mong trong quá trình thanh tra trên địa bàn tỉnh có vấn đề gì phát sinh, vướng mắc thì cũng mong đồng chí trưởng đoàn phản ánh kịp thời cho lãnh đạo tỉnh để chúng tôi chỉ đạo, phối hợp để việc thanh tra diễn ra tốt nhất”.

Khoa Lê