Ông Đỗ Đức Toàn, Bí thư Đảng bộ Văn phòng, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thành lập các Chi bộ trực thuộc Văn phòng. 

Theo đó, thành lập Chi bộ Hành chính, Tổng hợp và Kiểm soát thủ tục hành chính (Chi bộ 1), chỉ định bà Huỳnh Thị Xuân Đào, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp giữ chức Bí thư Chi bộ; thành lập Chi bộ Tài vụ và Ban Quản lý dự án (Chi bộ 2), chỉ định bà Phạm Thị Thu Hương, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ giữ chức Bí thư chi bộ; thành lập Chi bộ Quản trị và Phương tiện (Chi bộ 3), chỉ định ông Nguyễn Văn Duy, Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Thanh tra Chính phủ giữ chức Bí thư Chi bộ; đổi tên Chi bộ Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh thành Chi bộ Công tác phía Nam (Chi bộ 4), chỉ định ông Nguyễn Đức Nghĩa là đảng viên của Chi bộ giữ chức Bí thư Chi bộ Công tác phía Nam nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Cũng tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Toàn đã công bố quyết định của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc bổ sung bà Trần Thị Thúy Mai, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thái Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ chúc mừng Đảng bộ Văn phòng kiện toàn bộ máy của Đảng bộ, chúc mừng các đồng chí được chỉ định giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. 

Chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng các cấp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TTCP Nguyễn Thái Hồng yêu cầu, các đồng chí được chỉ định giữ chức Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ nhanh chóng tiếp cận công tác Đảng để chuẩn bị tốt nhất cho việc tổ chức Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TTCP mong các đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng cùng đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần tập thể cấp ủy, chi bộ, nêu cao vai trò của người đứng đầu phấn đấu Chi bộ mạnh góp phần cho Đảng bộ mạnh, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Đỗ Đức Toàn, Bí thư Đảng bộ Văn phòng tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường Trực Đảng ủy TTCP Nguyễn Thái Hồng và hứa sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

PV