Tham gia buổi công bố có Cục trưởng Cục III Trần Văn Mây, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, cùng tất cả cán bộ, công chức Cục III.

Theo Quyết định số 389/QĐ-TTCP ngày 20/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ, từ 1/6/2019, tại Cục III sẽ có thêm một Phó Cục trưởng là ông Nguyễn Văn Cảnh.

Đây là quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp cục, vụ để hoàn chỉnh khung cán bộ lãnh đạo của Cục III. Theo đó, ông Nguyễn Văn Cảnh, Trưởng phòng Chính sách cán bộ thuộc Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ, được điều động đến giữ chức Phó Cục trưởng Cục III, với hệ số phụ cấp chức vụ là 0,8.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn yêu cầu tân Phó Cục trưởng Cục III Nguyễn Văn Cảnh phải chủ động nắm bắt các nội dung công tác mới, với tinh thần đoàn kết cùng cán bộ, công chức của Cục III để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt đơn vị, Cục trưởng Cục III Trần Văn Mây đã chúc mừng Phó Cục trưởng Cục III Nguyễn Văn Cảnh, đồng thời bày tỏ niềm tin với khung cán bộ lãnh đạo được bổ sung, kiện toàn, sẽ giúp Cục III thực hiện hiệu quả hơn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại khu vực phía Nam.

Tiếp thu quyết định bổ nhiệm, ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn, cám ơn lời chúc mừng của Cục trưởng Cục III Trần Văn Mây, cùng tình cảm của cán bộ, công chức đơn vị, Phó Cục trưởng Cục III Nguyễn Văn Cảnh cho biết: Đây là vinh dự và trách nhiệm mà bản thân được nhận từ sự quan tâm của Tổng Thanh tra, các Phó Tổng Thanh tra, các cục, vụ, đơn vị.

Thể hiện sự tin tưởng vào truyền thống của Cục III, cũng như ý thức được vai trò, trách nhiệm được giao, Phó Cục trưởng Cục III Nguyễn Văn Cảnh mong muốn sẽ cùng lãnh đạo Cục III nhanh chóng bắt nhịp với các đơn vị của Thanh tra Chính phủ tại phía Nam để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cục trưởng Cục III Trần Văn Mây báo cáo với Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn về kết quả thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP. Ảnh: NG

 

Trong tháng 4/2019, Cục III cũng đã có thêm một Phó Cục trưởng là ông Nguyễn Trường Giang. Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Trường Giang là Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 của Cục III, cũng là Trưởng Đoàn thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngay sau lễ công bố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn tiếp tục chủ trì làm việc với Cục III về tiến độ thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Tổng Thanh tra về kiểm tra, rà soát giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, cùng một số dự thảo kết luận thanh tra khác.

Trong số 35 vụ việc theo kế hoạch này thì Cục III phải tiến hành xác minh, dự thảo báo cáo để lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trình xin ý kiến Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình là 18 vụ việc.

Đến thời điểm này, Cục III đã hoàn thành kết quả kiểm tra, dự thảo báo cáo xong 1 vụ việc tại tỉnh Đồng Tháp. Tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn cũng cho ý kiến chỉ đạo về một số cuộc thanh tra đã có dự thảo kết luận để bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

Ngọc Giang