Qua thanh tra phát hiện sai phạm trong quản lý kinh tế hơn 10,3 tỷ đồng, hơn 6ha đất. Đã thu hồi hơn 1 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước (đạt 57,9%); ban hành 35 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 553,5 triệu đồng, đã nộp ngân sách 444,8 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm 63 tập thể, 95 cá nhân.

Đã thi hành kỷ luật đối với 14 cá nhân, phê bình rút kinh nghiệm 6 cá nhân; đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 5 vụ/14 người với số tiền vi phạm hơn 6,1 tỷ đồng và 3,33ha đất các loại.

Toàn tỉnh tiếp nhận 349 đơn khiếu tố. Qua xử lý đơn thư xác định, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước 124. Đã giải quyết được 123 đơn (đạt 84,8%).

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã bồi thường bổ sung cho công dân hơn 35,8 nghìn mét vuông đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất; hơn 646,3m2 đất ở (nông thôn và đô thị); cấp 3 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất với diện tích 240m2; hủy 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thu hồi cho Nhà nước 44,14 triệu đồng do áp dụng bồi thường đất sai vị trí; kiểm điểm 1 cá nhân do không xin lỗi công dân khi giải quyết hồ sơ hành chính trễ thời hạn; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 1 tập thể, 5 cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm 7 cá nhân, cắt chế độ của 6 đối tượng hưởng chế độ của người hoạt động kháng chiến không đúng quy định với số tiền hơn 121,1 triệu đồng.

Phương Hiếu