Dự án Khu đô thị mới Mỹ Thượng có diện tích sử dụng đất của dự án là 435.335m2, gồm 2 giai đoạn, nhưng trên thực tế, UBND tỉnh chỉ phê duyệt và Nhà đầu tư chỉ thực hiện giai đoạn I. Tổng mức đầu tư của dự án là 250,9 tỷ đồng.

Ngày 19/1/2007, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định phê duyệt Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam là nhà đầu tư; tổng vốn đầu tư (khoán gọn) là 237 tỷ đồng; số tiền nhà đầu tư phải nộp vào ngân sách tỉnh là 8,7 tỷ đồng; tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 4 năm (2007-2010).

Tuy nhiên, đến ngày 19/8/2011, UBND tỉnh lại ban hành Quyết định số 1692/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kết quả đấu thầu dự án Khu đô thị mới Mỹ Thượng, thay đổi tổng mức đầu tư thành 231,8 tỷ đồng; thay đổi số tiền nhà đầu tư phải nộp vào ngân sách tỉnh từ 8,7 tỷ đồng thành 125,7 triệu đồng; điều chỉnh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ 4 năm (2007-2010) thành 7 năm (2007-2013). Ngày 11/01/2016, UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2017.

Theo kết luận, đối với quỹ đất 124.641,5m/157.201,4 mđược UBND tỉnh giao, nhà đầu tư chia thành 998 lô đất để xây dựng nhà ở, trong đó có 919 lô đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), 79 lô còn lại chưa được cấp GCNQSDĐ do chưa đủ điều kiện về hạ tầng. Một số căn hộ xây dựng chưa đúng theo mẫu thiết kế, một số căn hộ xây dựng, cơi nới ngoài chỉ giới xây dựng. Đến thời điểm thanh tra, nhà đầu tư chưa có văn bản đề nghị chính quyền địa phương phối hợp xử lý sai phạm trên.

Mặt khác, đến thời điểm thanh tra, nhà đầu tư đã nghiệm thu phần hạ tầng và bàn giao đưa vào sử dụng với tổng giá trị đầu tư xây dựng hạ tầng là 231,8 tỷ đồng, nhưng chưa hạch toán kê khai doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là 179,9 tỷ đồng, dẫn đến thuế giá trị gia tăng phải nộp do chưa hạch toán kê khai là gần 18 tỷ đồng.

Bảo Anh