Tại buổi tiếp công dân, các đơn vị liên quan đã phân tích làm rõ các nội dung công dân kiến nghị. 

Trong tháng 9/2017, bà Hảo tự ý nghỉ 5 ngày (25, 26, 27, 28 29). Tháng 10/2017, bà Hảo tự ý nghỉ 4 ngày (2, 4, 5, 6) với lý do không chính đáng. Bà Hảo từ chối cung cấp các nội dung cụ thể trong ngày nghỉ. 

Các ngày nghỉ của bà Hảo trong tháng 9 và tháng 10 không thuộc thời gian nghỉ hằng năm theo Thông tư số 15/2017-TT/BGDĐT, không theo quy định tại điều 116 Bộ luật Lao động “nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương”.

Như vậy, Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên áp dụng khoản 4, Điều 11, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP kỷ luật bà Hảo về hành vi tự ý bỏ việc bằng hình thức cảnh cáo.

Tại buổi tiếp công dân này, bà Nguyễn Thúy Hảo cũng không chứng minh được lý do nghỉ việc.

Trước đó, ngày 5/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đã có buổi đối thoại với công dân Nguyễn Thúy Hảo. Tuy nhiên, công dân Hảo không đồng ý với kết luận bà tự ý bỏ việc dẫn tới quyết định kỷ luật bà bằng hình thức cảnh cáo.

Sau đó bà Hảo, luật sư và các cơ quan quản lý Nhà nước tham gia ý kiến các nội dung liên quan đến vụ việc.

Kết luận buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc giao cho Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì cùng các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, căn cứ vào các biên bản, văn bản, quy định pháp luật sớm tham mưu cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với bà Hảo theo quy định của pháp luật.

Thái Hải