Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân (TCD) T.Ư chia sẻ, Ban được thành lập ngày 14/7/2014 theo Quyết định số 1616 của Tổng Thanh tra trên cơ sở kế thừa chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức và hoạt động của Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư thuộc Thanh tra Chính phủ theo quy định của Luật Tiếp công dân. Thời gian đầu, do thiếu thốn cả về vật chất lẫn nhân lực, Ban luôn trong tình trạng chịu áp lực từ… công dân. Tuy nhiên, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, tập thể Ban TCD T.Ư đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác.

Ban TCD T.Ư đã phối hợp với các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng, Ban Nội chính T.Ư làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, nhất là tiếp công dân trong thời gian diễn ra các kỳ họp của T.Ư Đảng; hướng dẫn thống nhất về nghiệp vụ trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở Tiếp công dân T.Ư; đảm bảo cán bộ, công chức tiếp công dân tại Trụ sở thực hiện đúng và thống nhất quy trình nghiệp vụ. Công dân đến Trụ sở thực hiện quyền KN, TC phản ánh, kiến nghị đều được tiếp và hướng dẫn, giải thích theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Ban cũng đã thực hiện kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC tại các địa phương; đôn đốc việc giải quyết một số vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài mà Trụ sở Tiếp công dân T.Ư đã có văn bản yêu cầu thực hiện nhưng chưa có kết quả, công dân nhiều lần đến Trụ sở KN, TC.

Trong năm 2014, Trụ sở Tiếp công dân T.Ư đã tiếp 40.876 lượt người, tăng 68,5% so với năm 2013 với 8.447 vụ việc. Một số công dân khiếu kiện chây ỳ cùng một số phần tử cơ hội chính trị và tổ chức phản động tự xưng như hội Dân oan Việt Nam, hội Bầu bí tương thân… đã hỗ trợ về vật chất nhằm lôi kéo công dân lưu lại Hà Nội khiếu kiện dài ngày, gây phức tạp tình hình và làm mất ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn Hà Nội. Trước diễn biến phức tạp, Ban TCD đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để xử lý tốt tình huống, không để diễn biến phức tạp. Đồng thời, xác minh, nắm tình hình dưới nhiều hình thức. Trong trường hợp cần thiết, Ban cử cán bộ trực tiếp xuống địa phương, cơ sở kiểm tra để đề xuất phương án xử lý vụ việc trình lãnh đạo TTCP; triển khai kịp thời và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 934 của TTCP trong việc phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự trong các kỳ họp của T.Ư Đảng và Quốc hội.

Nhận thức rõ những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ sau khi Luật Tiếp công dân có hiệu lực thi hành, tập thể cấp ủy và lãnh đạo Ban TCD T.Ư đã chủ động tham mưu, đề xuất kế hoạch thành lập, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Ban cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu đề xuất lãnh đạo TTCP hướng xử lý đối với các vụ việc KN đã được giải quyết hết thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp khiếu…

Đặc biệt, ngay sau khi công bố Quyết định thành lập Ban TCD T.Ư vào ngày 15/7/2014, Ban đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Tổng Thanh tra, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện buổi tiếp công dân định kỳ đầu tiên vào ngày 22/7/2014, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Ban đã tổ chức họp, quán triệt các nội dung mới của Luật Tiếp công dân và Nghị định 64 cho cán bộ, công chức; cử cán bộ là lãnh đạo Ban TCD T.Ư tham dự và hướng dẫn triển khai Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64 và trao đổi kinh nghiệm tiếp công dân, xử lý đơn thư đặc biệt là với các đoàn đông người, phức tạp theo đề nghị của địa phương.

Đến nay, đã có 27/63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư ban hành quyết định thành lập Ban TCD. Ngoài ra, xây dựng nội dung, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức thành công 2 hội nghị tổng kết công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh…

Với những cống hiến cho công tác tiếp dân, giải quyết KN TC, trong 2 năm 2013, 2014 Ban đã được TTCP tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua xuất sắc của TTCP và Bằng khen của Tổng Thanh tra.

Thái Hải