Theo Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam, yêu cầu chung là phải đẩy nhanh tiến độ để sớm công bố kết luận thanh tra. Riêng vụ việc ở Yên Bái, việc công bố kết luận thanh tra có chậm. Nguyên nhân có khách quan và chủ quan, trong đó, có trách nhiệm của chúng tôi.

“Chậm không có mục tiêu, mục đích nào khác ngoài việc, để xem xét thận trọng, chính xác, khách quan, nhất là đối với cán bộ quản lý. Chúng tôi chưa chịu một sức ép nào, chỉ theo quy định của pháp luật”, ông Bùi Ngọc Lam nhấn mạnh.

Phó Tổng Thanh tra khẳng định, khi vụ việc đã làm rõ, sáng tỏ rồi thì tổ chức công khai với báo chí và dư luận.

“Đến thời điểm này, với tư cách của Thanh tra Chính phủ, tôi chưa nhận được thông tin nào nói rằng việc thanh tra phải thanh tra lại”, ông cho biết.

Liên quan đến việc dự thảo kết luận thanh tra có cần lấy ý kiến giải trình của đối tượng thanh tra không? Theo Phó Tổng Thanh tra, có trường hợp không nhất thiết phải lấy ý kiến của đối tượng thanh tra.

“Với vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đặc biệt là có ý kiến chuyên sâu để bảo đảm kết luận chính xác khách quan, đúng quy định thì lấy ý kiến giải trình của đơn vị thanh tra”, ông Bùi Ngọc Lam cho biết.

Theo ông, điều này nhằm mục đích hiểu rõ hơn bối cảnh thực hiện; thứ hai là có những cơ chế chính sách giữa quy định pháp luật với thực tiễn chưa đồng nhất nên cần lấy ý kiến để làm rõ, bảo đảm chính xác.

Ngày 26/6, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1614/QĐ-TTCP thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép của UBND tỉnh Yên Bái, việc chấp hành pháp luật của UBND tỉnh Yên Bái về minh bạch tài sản thu nhập.

Đoàn thanh tra gồm 6 thành viên do ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng làm Trưởng đoàn.

Đoàn tiến hành thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép của UBND tỉnh Yên Bái đối với thửa đất tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái có liên quan đến hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ (vợ ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái).

Cùng với đó, thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với người có nghĩa vụ kê khai liên quan đến thửa đất tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân của gia đình bà Hoàng Thị Huệ.

Thời gian thanh tra 15 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2010 đến tháng 6/2017, khi cần thiết có thể xem xét đến trước và sau thời kỳ nêu trên.

Trước đó, tiếp nhận thông tin phản ánh của dư luận liên quan đến tài sản nhà, đất của gia đình bà Hoàng Thị Huệ, ngày 8/6, UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra vụ việc theo thẩm quyền, thời gian 45 ngày làm việc.  

Thảo Nguyên