Ban hành Bộ Chỉ số CCHC

Năm 2013, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1294 phê duyệt triển khai xác định chỉ số CCHC hàng năm của các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở đó, TTCP đã xây dựng Bộ Chỉ số CCHC áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị và coi đây là công cụ, thước đo, để đánh giá các nhiệm vụ CCHC của các đơn vị. Từ đó, có tác dụng tích cực để nâng cao chỉ số CCHC hàng năm của TTCP.

Bà Trần Thị Thúy Mai - Trưởng phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính cho biết: Ngay từ đầu năm 2018, Tổ CCHC đã xây dựng Dự thảo Bộ Chỉ số CCHC để tiến hành chấm điểm CCHC.

Thông qua chỉ số CCHC để xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện nhiệm vụ, giúp các cục, vụ, đơn vị có điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, giải pháp trong triển khai công tác hàng năm.

Đặc biệt, TTCP sẽ gắn chỉ số CCHC của các cục, vụ, đơn vị với kết quả phân loại, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

Bà Mai cho biết: Bộ Chỉ số CCHC sẽ được áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị trong cơ quan TTCP. Theo đó, phần tiêu chí chung được xác định trên 6 lĩnh vực của công tác CCHC với 15 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần. Các tiêu chí đặc thù được xác định trên cơ sở các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị.

Theo Dự thảo, thang điểm đánh giá của Bộ Chỉ số này là 50 (các tiêu chí chung 30; tiêu chí đặc thù 20). Các đơn vị tự theo dõi, đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị theo các tiêu chí và tiêu chí thành phần.

Điểm tự đánh giá của các đơn vị sẽ được Hội đồng Thẩm định chỉ số CCHC xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh.

Hàng năm, kết quả tự đánh giá, chấm điểm CCHC của các đơn vị được gửi về Văn phòng TTCP trước ngày 20/12.

Tại buổi tọa đàm, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn cho biết, sẽ cố gắng hoàn thiện Bộ Chỉ số CCHC trong tháng 7.

Quyết tâm đẩy mạnh CCHC

Ông Ngô Đại Tuấn - Chánh Văn phòng TTCP cho biết: 3 năm gần đây chỉ số CCHC của TTCP đã dần được cải thiện, nhưng vẫn đang ở thứ hạng thấp so với các bộ, ngành. Năm nay, TTCP quyết tâm đẩy mạnh CCHC để cải thiện vị trí xếp hạng. Đây sẽ là thước đo công khai, công bằng để đánh giá CCHC của các cục, vụ, đơn vị; đồng thời làm căn cứ để giúp lãnh đạo TTCP xác định thi đua khen thưởng.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các cục, vụ, đơn vị đã tập trung thảo luận thang điểm đánh giá trong Bộ Chỉ số đã phù hợp chưa? Phương pháp đánh giá như thế nào? Việc gắn kết quả CCHC với thi đua hàng năm có phù hợp không? Thời điểm nào áp dụng Bộ Chỉ số CCHC?

Cho ý kiến về cơ cấu thang điểm, đại diện Vụ Pháp chế cho rằng, thang điểm các tiêu chí chung 30; tiêu chí đặc thù 20 là phù hợp, nhưng cần thêm 10 điểm nữa cho phần đánh giá của lãnh đạo TTCP và cần thiết phải có tiêu chí điểm thưởng để khuyến khích thực hiện.

Các đại biểu cũng băn khoăn về bộ tiêu chí đánh giá do đặc thù riêng của một số cục, vụ phải triển khai các đoàn thanh tra nên một số chỉ tiêu phải điều chỉnh lại cho phù hợp.

Đáng lưu ý, việc CCHC gắn với thi đua khen thưởng được tập trung thảo luận. Đa số các đại biểu đều cho rằng, việc làm này là cần thiết. Tuy nhiên, cần xem xét lại thời gian áp dụng, vì hiện tại đã là tháng 6 rồi, nên lùi thời gian áp dụng vào năm sau.

Có kinh nghiệm lâu năm trong công tác CCHC, đại diện Bộ Nội vụ cho biết: Trong số 22 bộ, ngành hiện mới chỉ có Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành được Bộ Chỉ số CCHC nhưng cũng chỉ áp dụng đối với các cục và tổng cục, còn các cục, vụ vẫn đang xây dựng. Việc TTCP xây dụng Bộ Chỉ số này thể hiện sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo TTCP với công tác này. Đây là hướng đi đúng nhưng không dễ thực hiện bởi thực tế chúng ta chưa có kinh nghiệm, mà chủ yếu là phải tự mày mò.

Đại diện Bộ Nội vụ cho rằng: Phải thống nhất nguyên tắc đánh giá, quan trọng nhất là xây dựng bộ tiêu chí. Việc TTCP phân ra các nhóm tiêu chí đánh giá chung là rất tốt. Cần xem xét lại các tiêu chí đánh giá riêng. Đặc biệt, cần phải có các tiêu chí đặc thù, đồng thời quan tâm hơn tới tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Theo Bộ Nội vụ: TTCP nên tính toán lại có nên là thang điểm 50 hay không? Sau bộ tiêu chí phải có hướng dẫn chấm điểm và chia nhỏ thang đánh giá, nên để dải đánh giá càng hẹp để đảm bảo tính chính xác càng cao.

Kết luận tọa đàm, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn khẳng định quyết tâm phải ban hành Bộ Chỉ số CCHC của TTCP. “TTCP xung phong đi đầu, mò mẫm sẽ có khó khăn khi làm, nhưng phải quyết tâm”.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị, Tổ thường trực phân bổ lại các tiêu chí chung và tiêu chí riêng. Xây dựng tiêu chí phải theo tiêu chí chung của Bộ Nội vụ.

Về thang điểm đánh giá, Phó Tổng thanh tra lưu ý, điểm càng nhỏ, cạnh tranh càng cao và chấm điểm càng sát thực hơn. Cần tính toán lại thang điểm cho phù hợp.

Cuối cùng, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh, CCHC gắn với đánh giá thi đua là cần thiết. Vì vậy, đây sẽ là tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm của cơ quan TTCP.

Hải Hà