Theo đó, có 20 cuộc thanh tra hành chính, 1.249 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 2.454 cá nhân, tổ chức trên lĩnh vực kinh doanh về giống, thức ăn, thuốc phục vụ cho ngành nông nghiệp, thủy sản; bảo vệ nguồn lợi thủy sản; giao thông vận tải; văn hóa, thể thao và du lịch; xây dựng…

Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện 563 cá nhân, tổ chức có vi phạm về giao thông vận tải, nông nghiệp, y tế. Đã ban hành 364 quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,4 tỷ đồng (đã thu nộp ngân sách 1,2 tỷ đồng).

LP