Đoàn thanh tra do ông Huỳnh Việt Ân, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Trong 70 ngày làm việc, đoàn sẽ tiến hành thanh tra các nội dung: Việc quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2014 - 9/2019, khi cần có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Huỳnh Quốc Hoàng, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết: Đây là cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 của Thanh tra Chính phủ.

Mục đích thanh tra để phát hiện những sơ hở, bất cập, một số quy định thiếu nhất quán, thiếu chặt chẽ, chậm được sửa đổi; khuyết điểm, vi phạm của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan (gắn với trách nhiệm cá nhân) để xảy ra vi phạm.

Chánh Thanh tra Huỳnh Quốc Hoàng đề nghị lãnh đạo các đơn vị phối hợp, cung cấp tài liệu, tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra làm việc, cùng với Đoàn kiến nghị những vấn đề bất cập trong quản lý Nhà nước.


Cảnh Nhật