Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2019, phong trào thi đua của Cụm thanh tra các huyện, thành phố Cà Mau đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới và sáng tạo trong tổ chức thực hiện, phát triển trên các lĩnh vực công tác.

Qua phong trào thi đua đã trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2019, Cụm thi đua thanh tra các huyện, thành phố Cà Mau đã tổ chức 42/40 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, đạt 105% so với kế hoạch được giao. Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế gần 2 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi cho ngân sách hơn 1,7 tỷ đồng, đã thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ 1,25 tỷ đồng.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh các huyện, thành phố Cà Mau đã tiếp nhận 52 đơn thuộc thẩm quyền; tham mưu giải quyết dứt điểm 23 đơn khiếu nại, 7 đơn tố cáo, đang trong quá trình xác minh giải quyết 22 đơn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc cần khắc phục, cũng như xác định các nội dung, phương hướng hoạt động phong trào thi đua trọng tâm trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng tiến hành bình xét, chấm điểm thi đua, thống nhất đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng bằng khen cho tập thể Thanh tra huyện Thới Bình và 1 cá nhân trong cụm; đề nghị Chánh Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo, ông Huỳnh Văn Vui, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Cụm thi đua thanh tra các huyện, thành phố Cà Mau đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; đồng thời đề nghị các đơn vị cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế để làm tốt hơn nữa công tác thi đua trong năm tới.

Cảnh Nhật