Lớp học có 100  học viên là cán bộ thuộc lực lượng Công an làm công tác thanh tra trên cả nước.

Trong thời gian 1 tháng, các học viên sẽ được học và nghiên cứu các chuyên đề về quản lý Nhà nước và pháp luật, nghiệp vụ công tác thanh tra. Tại đây, học viên sẽ được tiếp cận với các nội dung mới nằm trong chương trình đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng thanh tra viên chính của Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, nghiên cứu một số vấn đề về trưởng đoàn thanh tra và công tác quản lý. Qua đó, các học viên có thể vận dụng những kiến thức nền tảng đã học tại trường một cách linh hoạt vào thực tiễn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

Toàn cảnh lớp học

Phát biểu tại khai giảng, Đại tá Lương Ngọc Dùng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an cho biết, trong những năm qua, Thanh tra Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Trường Cán bộ Thanh tra mở các lớp đào tạo bồi dưỡng cho khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ làm công tác thanh tra của ngành. 

Khẳng định tầm quan trọng của công tác thanh tra trong vai trò là bộ phận tham mưu đối với thủ trưởng đơn vị để làm tốt công tác quản lý Nhà nước, Đại tá Lương Ngọc Dùng cho rằng, trong tình hình thực tiễn hiện nay lực lượng Công an luôn phải trang bị đầy đủ mọi kiến thức về nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị để có cơ sở trong hoạt động nghiệp vụ, giữ được uy tín trước nhân dân vì vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng là một nhiệm vụ tất yếu.

Thay mặt Đảng ủy Thanh tra Bộ Công an, Đại tá Lương Ngọc Dùng đề nghị các học viên trong quá trình học tập và nghiên cứu, cần nghiêm túc thực hiện nội quy của nhà trường và thực hiện đúng Điều lệnh Công an nhân dân để đạt kết quả tốt trong học tập.

Đại tá Lương Ngọc Dùng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an

Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Vũ Văn Chiến chúc mừng các học viên tham dự khóa học, đồng thời khẳng định khóa học là cơ hội quý báu để các học viên cập nhật kiến thức kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

Đồng thời mong muốn, khóa học sẽ là khóa kiểu mẫu, điển hình và đi đầu trong rèn luyện nền nếp và học tập. Qua đó, xây dựng được đội ngũ thanh tra công an giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị để hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Phương Anh