Nội dung khiếu nại, phản ánh tập trung vào công tác khám, chữa bệnh, hành chính và phòng, chống tham nhũng. Trong đó có 3 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế.

Cũng trong tháng 8, Bộ Y tế tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 25/KH-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng lực Thanh tra Y tế đến năm 2020.

Ngoài ra, Bộ Y tế đã tổ chức triển khai 7 đoàn thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về: Đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế tại Bệnh viện E; Kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc tại Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (Saphaco); Giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng trong lĩnh vực y tế tại Sở Y tế Bình Thuận; Đấu thầu dược liệu năm 2016 và số tiền thu, chi liên quan đến 2 sản phẩm Si ro Ma hạnh và Cốm tan bình vị trong hợp đồng liên doanh, liên kết của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương từ năm 2010 đến nay; Quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ Y tế tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Tài chính, ngân sách, phòng, chống tham nhũng về đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế, tiêu hao, trang thiết bị y tế, công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ và quản lý sử dụng công trình xây dựng cơ bản tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Qua các cuộc thanh tra, Bộ Y tế đã ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 196 triệu đồng.

N.N