Theo Quyết định số 2504/QĐ-BCA-X05 ngày 11/4/2019 của Bộ trưởng, Bộ Công an sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác PCCC đối với Tổng cục Hải quan.

Thời kỳ thanh tra kể từ ngày 1/1/2016 đến thời điểm thanh tra; thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ theo quy định).

Đoàn thanh tra Bộ Công an gồm 6 thành viên do Đại tá Trần Hải Quân, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã khái quát tình hình, nguyên nhân cháy, nổ trong thời gian qua trên phạm vi cả nước, đồng thời khẳng định: Đây là cuộc thanh tra tiến hành theo kế hoạch năm 2019 của Bộ Công an, do vậy, đề nghị lãnh đạo các đơn vị phối hợp tốt với đoàn thanh tra, chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu và cử cán bộ làm việc với đoàn để đảm bảo tiến độ, chất lượng cuộc thanh tra.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng yêu cầu đoàn thanh tra phải khách quan, thận trọng, tuân thủ quy trình một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng CAND và các quy định khác của pháp luật về thanh tra, không làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra.

Từ kết quả thanh tra trong thực tiễn cần đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC của Tổng cục Hải quan và các đơn vị thuộc quyền quản lý.

Ghi nhận những ưu điểm để đề nghị phát huy, phát hiện những hạn chế, sai phạm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để đề nghị chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Qua thanh tra, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC.

Đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC, đảm bảo an toàn PCCC của Tổng cục Hải quan.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã tiếp thu toàn bộ nội dung quyết định thanh tra, cũng như ý kiến phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu Tổng cục Hải quan và các đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, chuẩn bị báo cáo và đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bình Minh