Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam bị xử phạt 12 triệu đồng do sử dụng giấy khám sức khỏe giả. 

Theo Thanh tra Bộ Y tế, hành vi sử dụng giấy khám sức khỏe giả của Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam đã vi phạm quy định tại khoản 4, Điều 10, Nghị định 178/2013 lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Trong vòng 10 ngày, Thanh tra Bộ Y tế buộc Công ty Tam Sinh Yofoto Việt Nam phải tiêu hủy giấy khám sức khỏe giả và báo cáo về Thanh tra Bộ trước ngày 30/7/2018.

Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt  Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà lãnh đạo công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.


Phương Anh