Sau hơn 1 tháng học tập, các học viên đã được nghiên cứu 19 chuyên đề liên quan đến quan điểm của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; kiến thức chung về pháp luật khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, Luật Thanh tra; thanh tra viên và xây dựng đội ngũ công chức thanh tra; các quy trình và kỹ năng nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổng kết khóa học 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, trong đó 15 học viên có kết quả học tập xuất sắc được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra quyết định trao giấy khen và phần thưởng.

15 học viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác lớp được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra tặng giấy khen. Ảnh: Phương Anh

Phát biểu bế giảng khóa học, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Nguyễn Huy Hoàng chúc mừng các học viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. 

Phó Hiệu trưởng cho rằng, các học viên đã có nhiều nỗ lực và cố gắng cùng với sự quan tâm của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo Thanh tra các bộ, ngành, địa phương tạo nên sự thành công chung của khóa học. 

Đồng thời, đề nghị các học viên sau khi về cơ quan, đơn vị cần khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác.

Phương Anh