Sau hơn một tháng học tập, lớp được nghiên cứu 19 chuyên đề gồm 152 tiết học trên lớp và thảo luận các nội dung liên quan đến 2 phần kiến thức cơ bản: Quản lý Nhà nước; Quy trình và kỹ năng nghiệp vụ thanh tra.

Trong quá trình học tập, các học viên đã được tiếp cận với nhiều nội dung mới được cập nhật từ các văn bản pháp luật, văn bản nghiệp vụ của ngành Thanh tra. 

Bên cạnh đó, các học viên được giảng viên cung cấp một số nội dung nghiệp vụ gắn với vị trí, vai trò là trưởng đoàn thanh tra trong quá trình tổ chức thực hiện một cuộc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kết quả toàn khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Trong đó có 6 học viên xuất sắc, 30 học viên đạt loại giỏi, 15 học viên đạt loại khá. 8 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác lớp được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra khen tặng.

Phát biểu bế giảng lớp học, TS Trương Thị Kim Dung biểu dương tinh thần học tập của các học viên. Đồng thời lưu ý các học viên khi trở về đơn vị công tác vận dụng linh hoạt những kiến thức đã được nghiên cứu và học tập tại Trường vào thực tiễn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng tại đơn vị mình. Tiếp tục giữ mối liên hệ thường xuyên, tăng cường trao đổi chia sẻ với nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phương Anh