Sau 1 tháng học tập, học viên đã được nghiên cứu và thảo luận các nội dung liên quan đến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; phương pháp tiến hành một cuộc thanh tra; thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra; chứng cứ trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; văn bản trong hoạt động thanh tra; nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại hành chính…

Kết quả cuối khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Trong đó có 5 học viên đạt loại xuất sắc, 33 học viên đạt loại giỏi. 9 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác lớp được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra tặng Giấy khen và phần thưởng.

Phương Anh