Sau hơn 1 tháng học tập, học viên đã được nghiên cứu và thảo luận các nội dung liên quan đến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; phương pháp tiến hành một cuộc thanh tra; thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra; chứng cứ trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; văn bản trong hoạt động thanh tra; nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại hành chính…

Báo cáo kết quả toàn khóa học, 100% đạt yêu cầu, trong đó đạt loại xuất sắc có 4 học viên, 58 học viên đạt loại giỏi, 46 học viên đạt loại khá. 

Căn cứ vào kết quả học tập, ý thức chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường, lớp đã bình bầu được 17 học viên  tiêu biểu đại diện cho phong trào học tập, công tác của lớp được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra khen tặng.

Phát biểu bế giảng lớp học, ThS Nguyễn Viết Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chúc mừng các học viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

ThS Nguyễn Viết Thạch đánh giá cao các học viên với nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn tạo nên sự thành công của khóa học, đồng thời mong rằng trên cơ sở các kiến thức được trang bị, các học viên sẽ vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại đơn vị để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phương Anh