Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 tỉnh Thái Nguyên có 3 khóa học, được tổ chức liên tục từ ngày 30/3 đến ngày 3/4 với 375 học viên là cán bộ, công chức thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cần thiết, các quy định pháp luật, quy trình trong hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, qua đó giúp cho học viên hình thành những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản, cụ thể của công tác này. 

Các học viên được bồi dưỡng 5 chuyên đề, gồm: Kiến thức chung về tiếp công dân và xử lý đơn thư; quy trình và kỹ năng tiếp công dân, quy trình và kỹ năng xử lý đơn thư; trình tự giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo;  kỹ năng xây dựng văn bản, tổng hợp số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu trong tiếp công dân, xử lý đơn thư; những chủ trương, chỉ đạo của tỉnh về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Với tinh thần trách nhiệm cao của Ban Tổ chức lớp học, các giảng viên, học viên, lớp bồi dưỡng đã được tổ chức thành công. 

Các giảng viên vừa cung cấp những kiến thức cơ bản cho học viên, vừa mở rộng đi sâu vào các nội dung cụ thể và các kỹ năng trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư; đưa ra những tình huống cụ thể để học viên trao đổi, thảo luận.

Kết thúc lớp học, 375 học viên đã được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, trong đó có 40 học viên được Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra tặng Giấy khen.

TH