Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ Thanh tra Chính phủ Lào gồm 2 phần: Nghiệp vụ thanh tra cơ bản và nghiệp vụ thanh tra nâng cao, bao gồm các nội dung chính như: Khái quát về công tác thanh tra; Một số nội dung về pháp luật thanh tra; Nội dung cơ bản của pháp luật về tố cáo; Nội dung cơ bản của pháp luật phòng, chống tham nhũng; Luật Tiếp công dân; Phương pháp tiến hành một cuộc thanh tra; Thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra; Nghiệp vụ và kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC)...

Ngoài các buổi học trên lớp, nhà trường bố trí cho học viên đi thực tế tại các đơn vị và địa phương: Cục Phòng, chống tham nhũng, Vụ Pháp chế, Ban Tiếp Công dân Trung ương, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên.

Những chuyến đi thực tế đã giúp học viên Thanh tra Chính phủ Lào tìm hiểu sâu hơn về tình hình công tác tiếp dân và xử lý đơn thư KN,TC ở Việt Nam; Công tác phòng, chống tham nhũng và kết quả triển khai thực hiện Công ước  của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng. Những định hướng trong hệ thống thể chế pháp luật của Thanh tra Việt Nam.

Sau 2 tháng học tập, với ý thức  trách nhiệm cao, tinh thần học nghiêm túc, lớp học đã hoàn thành nhiệm vụ khóa học đề ra. Kết quả, 15  học viên đều đạt loại giỏi và xuất sắc.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh chúc mừng các học viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của khóa học. Đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên đã tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, công tác phục vụ, nhất là việc bố trí các giảng viên có trình độ chuyên môn, có kinh nghiêm thực tế để tham gia giảng dạy cho lớp học.

Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh cho biết, thực hiện chương trình hợp tác giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào, trong những năm qua, Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Thanh tra Chính phủ Lào đã có nhiều hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, có sự hợp tác về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và phòng chống tham nhũng.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Thanh tra Chính phủ Lào đã cử nhiều Đoàn sang thăm và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thanh tra, giải quyết KN,TC và phòng, chống tham nhũng. Thanh tra Chính phủ Việt Nam cũng đã tổ chức nhiều lớp nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ thanh tra Chính phủ Lào. Từ năm 2005 - 2018, Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã đào tạo, bồi dưỡng 6 khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho các bạn Lào với tổng số học viên là 89 người.

“Việc bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho các bạn Lào là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác giữa 2 Nhà nước Việt Nam - Lào nói chung và ngành Thanh tra của 2 nước nói riêng”, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh nhấn mạnh.

Theo Phó Tổng tra, những kiến thức này mới chỉ là bước đầu và được thực hiện trong điều kiện thực tế của Việt Nam, thực tế công tác thanh tra của Việt Nam. Trên cơ sở các kiến thức đã được nghiên cứu và học tập, các học viên cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng linh hoạt với điều kiện thực tế của Lào, để đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước của đất nước các bạn.

Phương Anh