Chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) - Thanh tra Lê Quang Minh cho biết, từ nhiều năm qua, Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh đã thực hiện nghiêm việc đặt mua và duy trì thường xuyên việc đọc báo hàng tuần tại cơ quan. Theo đó, những báo được cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh thường xuyên lựa chọn để đọc gồm Báo Nhân dân, Báo Thanh tra, báo Đảng, Báo Hà Giang…

Ông Minh cũng cho biết, việc tổ chức đọc báo tại cơ quan trước mỗi kỳ giao ban đầu tuần đã được Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh duy trì thường xuyên từ trước khi hợp nhất được cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đón nhận. Cứ mỗi sáng thứ 2 hàng tuần, trong các kỳ họp giao ban, cơ quan lại dành 15 phút để đọc báo. Thời gian còn lại lãnh đạo cơ quan quán triệt, triển khai nội dung công việc trong tuần.

“Mục đích của phong trào đọc báo này là để cán bộ, đảng viên mở mang tri thức, tiếp cận thông tin mới, cùng trao đổi và bàn luận vấn đề quan tâm. Cách làm này vừa nâng cao hiệu quả, tiến độ giải quyết công việc và cũng là một trong những biện pháp giúp lãnh đạo quản lý tốt cán bộ, công chức, khắc phục tình trạng đi làm muộn của công chức, viên chức và người lao động. Nhờ đọc báo, tiếp cận thông tin nhanh, nên nhiều cách làm hay được vận dụng linh hoạt vào thực tế công việc được giao. Đồng thời, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, đảng viên về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt vai trò, vị trí và trọng trách được giao”, ông Minh chia sẻ.

Ngoài ra, việc duy trì đọc báo đầu tuần còn cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân những nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước, của tỉnh và thành phố; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để học tập và làm theo.

Cũng theo ông Minh, để việc đọc báo tại cơ quan không bị nhàm chán, từng tuần, mỗi phòng, ban được phân công có trách nhiệm tổng hợp thông tin tình hình báo chí địa phương và Trung ương trong tuần qua để đọc vào đầu tuần tới trước mỗi cuộc họp giao ban của cơ quan. Từng đồng chí sẽ luân phiên được thể hiện mình trong các phiên đọc báo của cơ quan. Việc triển khai đọc báo hàng tuần giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức làm quen với việc tổng hợp thông tin và đọc trước cơ quan để khi triển khai nhiệm vụ chuyên môn không còn bỡ ngỡ.

Trong câu chuyện với các anh, chị cán bộ Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh Hà Giang, chúng tôi được biết, không chỉ Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh Hà Giang mà rất nhiều các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang như TP Hà Giang, huyện Bắc Mê, huyện Quang Bình, huyện Hoàng Su Phì… cũng duy trì thường xuyên việc đặt mua báo và đọc báo.

Chánh Thanh tra, Phó Chủ nhiệm Thường trực Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh Hà Giang Phạm Hồng Thu cho biết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang luôn xác định báo chí là một kênh thông tin, tuyên truyền quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đời sống. Do vậy, nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tổ chức vận động các cơ quan đơn vị và các tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh thực hiện, duy trì việc đọc báo đầu giờ, đầu tuần làm việc.

Ông Thu cũng cho biết, việc mua, đọc báo, tạp chí là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đây là một trong những phương pháp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao dân trí, làm phong phú đời sống tinh thần của đội ngũ cán bộ, công nhân viên và của nhiều tầng lớp nhân dân.

Ví như tại huyện Bắc Mê, những năm qua, cấp ủy và chính quyền đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc đặt, mua báo, tạp chí... Việc đọc báo được triển khai tại 16 đảng ủy, 59 chi bộ trực thuộc và các khối trường học. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên kịp thời cập nhật, nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, tình hình thời sự, kinh tế trong nước, quốc tế và phục vụ công tác tuyên truyền.

Tại huyện Hoàng Su Phì, việc đọc báo đầu tuần đã và đang trở thành buổi sinh hoạt chính trị trang nghiêm, ý nghĩa, góp phần bồi đắp, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh công sở. Đồng thời, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt vai trò, vị trí và trọng trách được giao, đưa quê hương ngày càng phát triển.

Tại TP Hà Giang, Ban Thường vụ Thành ủy cũng quán triệt, lồng ghép nội dung kết luận vào Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ thành phố và cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc mua, đọc báo, quản lý và sử dụng báo, tạp chí. Đồng thời, yêu cầu đặt mua báo và duy trì đọc báo đầu giờ buổi sáng đến các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.

Đến nay, 100% các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thông qua các hội nghị, cuộc họp…

Chi hội phụ nữ các xã, huyện trên địa bàn tỉnh cũng đưa nội dung đọc báo vào mỗi buổi sinh hoạt. Và rồi, báo chí với vai trò và nhiệm vụ của mình, đã trở thành những trang sách, cẩm nang chứa nhiều thông tin bổ ích, ngắn gọn, giúp chị em nhân rộng và lan tỏa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến đông đảo người dân.

Việc tổ chức đọc báo tại các buổi sinh hoạt tập trung đã giúp hoạt động của chi hội phụ nữ các xã, huyện có nhiều đổi mới. Từ những thông tin phản ánh của báo chí về gương phát triển kinh tế - xã hội; nỗ lực vượt khó đi lên hay những sáng tạo của các nhân vật... đã thúc đẩy tinh thần làm giàu, chủ động của các chị em.

Ngoài ra, việc đọc báo còn góp phần trong công tác xóa mù chữ của đông đảo hội viên trên địa bàn các xã. Nhiều chị em còn thông qua việc đọc báo tại các buổi sinh hoạt áp dụng vào thực tế phát triển kinh tế hộ gia đình.

Việc duy trì đọc báo đầu giờ thứ hai hàng tuần và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt chi bộ… trở thành việc làm thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Tin rằng, sự hưởng ứng đọc báo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng là động lực để báo chí tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, Chính phủ đến với nhân dân; các chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền mô hình hay, cách làm mới và những tấm gương điển hình tiên tiến ở các địa phương.

Phương Hiếu - Thân Giang