Đáng chú ý, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh là Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực của Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Văn Phong.

Các Ủy viên Hội đồng Tư vấn gồm Chánh Thanh tra tỉnh và các Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội là thành viên.

Bên cạnh đó, Thành viên Hội đồng còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Thường trực HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tổ Giúp việc cho Hội đồng cũng được thành lập trên cơ sở giữ nguyên các đoàn công tác được thành lập theo Quyết định 62/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội đồng có trách nhiệm chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát kết quả giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo hướng giải quyết, khắc phục những nội dung, vụ việc tồn đọng theo nội dung Kế hoạch 363 ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 16/2019 của UBND tỉnh.

Hội đồng cũng sẽ quyết định phương án giải quyết hoặc báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ vướng mắc nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc KN, TC.

Đồng thời, xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu UBND các huyện, thị xã, TP và các đơn vị có liên quan trong việc giải quyết đơn thư KN,TC.

Hải Hà