Thông tin cụ thể, ông Nhường nói: Việc giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài đã được UBND tỉnh chủ động triển khai sớm. 

Tỉnh đã thành lập 4 đoàn kiểm tra khắc phục những vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài tại 8/8 huyện, thị xã, TP. 

Trong đó, 3 đoàn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 1 đoàn do Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Mới đây nhất, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ký quyết định thành lập Hội đồng Giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài do Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch. 

Điều này thể hiện rõ sự chủ động và quyết tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch tỉnh đề nghị, sau hội nghị này, ngành Thanh tra Bắc Ninh thực hiện nghiêm túc kết luận của Tổng TTCP Lê Minh Khái, đồng thời giao Thanh tra tỉnh tham mưu triển khai có hiệu quả Kế hoạch 363 của TTCP, hạn chế tối đa đoàn đông người, phức tạp.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vinh - Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, sẽ cụ thể hóa việc triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363 của TTCP trên với tinh thần cao nhất.

Đồng thời nhấn mạnh, cơ quan thanh tra cấp huyện, thị xã, TP phải tích cực tham mưu cho Chủ tịch UBND cùng cấp rà soát các vụ việc tồn đọng và giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần ổn định tình hình, tránh tái khiếu, cũng như tình trạng đơn thư vượt cấp.

Chánh Thanh tra tỉnh cũng đề nghị, các địa phương tiếp tục rà soát các vụ việc tồn đọng đến thời điểm này và có báo cáo gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 15/5.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền.

Xử lý kịp thời tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp, khắc phục tình trạng đơn thư chuyển lòng vòng…

Kiến nghị xử lý gần 6,3 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc

Theo Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, quý I, toàn ngành đã thực hiện 65 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 645 đơn vị, doanh nghiệp; đã kiến nghị xử lý về kinh tế gần 6,3 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi về ngân sách hơn 407 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính gần 594 triệu đồng; kiến nghị khác gần 5,3 tỷ đồng; chuyển sang cơ quan điều tra 1 vụ việc.

Cụ thể, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 30 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính; phát hiện sai phạm về kinh tế gần 3,8 tỷ đồng, kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố 1 vụ việc.

Thanh tra các sở, ngành cũng đã tiến hành 35 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 402 đơn vị. Qua đó, kiến nghị xử lý gần 2,5 tỷ đồng.

Cùng kỳ, toàn tỉnh đã tiếp 875 lượt công dân với 620 vụ việc; có 15 đoàn đông người. Tiếp nhận 1.154 đơn thư các loại, trong đó có 35 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Đến nay, đã giải quyết 15 đơn, đạt 42,86%.

Nội dung KN,TC của công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, đặc biệt là đòi quyền lợi về đất dân cư dịch vụ.


TTH