Qua thanh tra, phát hiện 80 địa phương, đơn vị vi phạm với số tiền hơn 43,4 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 9,8 tỷ đồng, kiến nghị giảm trừ thanh toán, cắt giảm khối lượng, chấn chỉnh, khắc phục hơn 33,6 tỷ đồng; đã thu hồi (tạm giữ chờ xử lý)hơn 4,8 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 7 tập thể, 18 cá nhân, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 17 tập thể và 38 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 2 vụ (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình và Trường Mẫu giáo Sao Biển, huyện Đông Hải). Đồng thời, kết luận 4 cuộc thanh tra từ năm 2018 chuyển sang.

Toàn ngành triển khai 26 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 26 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra, kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm 5 tổ chức về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra các sở, ngành đã tổ chức 449 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.401 tổ chức, cá nhân. Phát hiện 710 tổ chức, cá nhân vi phạm. Ban hành 608 quyết định xử phạt hành chính với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng; đã thu và nộp ngân sách được hơn 3,3 tỷ đồng. 

Lê Phương