Rà soát lại toàn bộ vụ việc khiếu nại, tố cáo

Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh ký ban hành kế hoạch thực hiện đợt cao điểm về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Thời gian triển khai tới ngày 30 tháng 9/2019.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, các cấp, các ngành hiện đang rà soát việc bố trí địa điểm, các điều kiện, phương tiện phục vụ công tác tiếp công dân, đồng thời rà soát và thực hiện chuẩn hoá về quy trình tiếp nhận và xử lý đơn thư và thường xuyên cập nhật kết quả tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi quá trình giải quyết các vụ việc vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. 

Bên cạnh việc triển khai rà soát, các cấp, các ngành còn phổ biến, công khai các mẫu đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để nhân dân biết, thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật.

Các cấp, các ngành trong tỉnh cũng đang tổ chức rà soát làm rõ nguyên nhân các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết nhưng công dân chưa nhất trí tiếp tục khiếu kiện phức tạp, những vụ khiếu kiện, tranh chấp có đông người tham gia, các vụ còn tồn động, kéo dài tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch phương án giải quyết từng vụ việc, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo thời gian hoàn thành.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trên địa bàn tỉnh thống kê, tổng hợp các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận, quyết định xử lý tố cáo phải tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch, thời gian tổ chức thực hiện, giải quyết dứt điểm.

Tập trung giải quyết 29 vụ việc 

Triển khai theo kế hoạch của tỉnh, hiện nay, các cấp, các ngành chỉ đạo tập trung cao xác minh, kết luận, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền mới phát sinh.

Đối với những vụ đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng công dân chưa nhất trí tiếp tục khiếu kiện phức tạp thì chính quyền địa phương phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị gặp gỡ để tuyên truyển, vận động, đồng thời tổ chức công khai kết qủa giải quyết trước nhân dân nơi công dân cư trú và thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết vụ việc, không tiếp, không giải quyết gì khác.

Vận dụng linh hoạt chính sách để hỗ trợ công dân có hoàn cảnh khó khăn ổn định đời sống, chấm dứt khiếu kiện. Ảnh: Hoàng Long

Tuy nhiên, trường hợp công dân khiếu kiện kéo dài có khó khăn trong cuộc sống thì các đơn vị vận dụng linh hoạt các chính sách để hỗ trợ công dân ổn định cuộc sống và vận động người dân chấm dứt khiếu kiện.

 Trường hợp vu việc đã được giải quyết, nếu xác định có căn cứ có tình tiết mới thì các cấp các ngành tiếp tục thành lập tổ công tác hoặc đoàn thanh tra để thanh tra, kiểm tra, rà soát lại các nội dung, quá trình giải quyết vụ việc. Quá trình rà soát, phát hiện có vi phạm, có sai sót thì cơ quan chức năng tiến hành giải quyết lại vụ việc.

 Trong thời gian cao điểm, các địa phương ưu tiên tập trung giải quyết trước các vụ việc như: Vụ việc có đông người tham gia; vụ việc liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng; vụ việc liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án trọng điểm; vụ việc có văn bản đôn đốc nhắc nhở của Chủ tịch UBND tỉnh...

Trước mắt, các cấp các ngành tập trung rà soát, giải quyết 29 vụ việc theo danh sách chỉ đạo của UBND tỉnh.

Về kết luận, quyết định xử lý tố cáo đã được công dân đồng thuận, các địa phương tập trung tổ chức thực hiện ngay. Những quyết định, kết luận đã được giải quyết đúng chính sách pháp luật nhưng công dân không đồng ý thì tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục, đồng thời tổ chức công khai trước nhân dân tại nơi xảy ra vụ việc. Nếu cố tình không chấp hành thì cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp bắt buộc thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hoàng Long