Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh vừa ký ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Theo Quyết định số 468/QĐ-UBND của UBND tỉnh, ông Trương Văn Nam, Phó Chánh Thanh tra tỉnh được bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh trong thời hạn 05 năm(60 tháng), kể từ ngày 01/4/2016.

Sau khi ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh đã trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh cho ông Trương Văn Nam.

Hoàng Long