Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép tại Công văn số 679/BTNMT-TCMT ngày 14/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định.

Trước đó, ngày 14/2/2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan truyền thông, các ban, ngành, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức cho người dân về việc không săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, các mối nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch từ việc tiêu thụ, tiếp xúc với động vật hoang dã.

Các địa phương chỉ đạo cơ quan thực thi pháp luật: Kiểm lâm, Quản lý thị trường, Hải quan, Biên phòng, Công an tăng cường phối hợp liên ngành, thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, ngăn chặn hoạt động buôn bán động vật hoang dã tại các chợ động vật tự phát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã.

Đồng thời, các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã tăng cường công tác kiểm dịch, khử trùng, hạn chế việc tiếp xúc với động vật hoang dã và thường xuyên liên lạc với các cơ quan quản lý chuyên môn của tỉnh để nắm bắt thông tin về tình hình phát sinh dịch bệnh và lây nhiễm.

Hoàng Long