Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước hơn 754,8 triệu đồng. Đồng thời giúp các đơn vị được thanh tra khắc phục những hạn chế trong quản lý và tuân thủ các chủ trương chính sách của Nhà nước.

Toàn ngành Thanh tra trong tỉnh đã triển khai 67 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 2.898 đơn vị, cơ sở và cá nhân. Qua thanh tra, phát hiện 266 cá nhân, tổ chức có vi phạm. Đã ban hành 34 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 795,9 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Lê Phương