Trước lời dặn dò đặc biệt này, nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng phát triển của ngành, Báo Thanh tra xin điểm lại một số thành tích trong công tác thi đua khen thưởng.

Từ Ban Thanh tra đặc biệt chỉ có 2 người, đến nay hệ thống các cơ quan Thanh tra Nhà nước đã phát triển rộng khắp ở các bộ, ngành và địa phương trên cả nước với biên chế lên đến hàng chục nghìn cán bộ. Ngành Thanh tra đã đóng góp công lao to lớn trong việc thanh tra phát hiện sai phạm; kiến nghị xử lý thu hồi cho Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng; cải cách và làm trong sạch bộ máy Nhà nước, đóng góp hết sức quan trọng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, chống lãnh phí tiêu cực, cũng như bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân…

Trong những năm 1979 - 1980, ngành Thanh tra đã 2 lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động.

Năm 1990, ngành Thanh tra Việt Nam vinh dự được Nhà nước thưởng Huân Chương Hồ Chí Minh.

Từ năm 1995 - 2010, nhiều tập thể, cá nhân thuộc ngành Thanh tra đã vinh dự được Nhà nước khen thưởng bao gồm: 3 Huân chương Sao Vàng, 1 Huân chương Hồ chí Minh, 9 Huân chương Độc lập, 4 Huân chương Quân công, 171 Huân chương Lao động, 2 Huân chương Chiến công, 58 Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ, 265 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2005, Thanh tra tỉnh Nghệ An được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Năm 2008, 2009 Thanh tra Chính phủ (TTCP) và 4 đơn vị thuộc TTCP được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ, 7.355 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thanh tra và nhiều Bằng khen của các bộ, ngành, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Hàng ngàn lượt cán bộ, công chức thanh tra được tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở, Chiến sỹ Thi đua cấp tỉnh, bộ, ngành và nhiều đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc.

Đặc biệt, trong 5 năm qua (2010 - 2015), tiếp nối những đóng góp trong việc thanh tra, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN), phong trào thi đua ngành Thanh tra luôn được đẩy mạnh và tạo bước chuyển biến tích cực trong việc động viên, khích lệ cán bộ, công chức ở mỗi cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực, đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị cũng như của ngành Thanh tra.

Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của TTCP đã tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực: thanh tra, giải quyết KN, TC và PCTN, cải cách hành chính, xây dựng tổ chức lực lượng.

Trong 5 năm qua, toàn ngành Thanh tra đã triển khai trên 37.395 cuộc thanh tra hành chính và trên 783.262 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện sai phạm gần 180 nghìn tỷ đồng, 303.068 ha đất; kiến nghị thu hồi 119.383 tỷ đồng và 19.229 ha đất; kiến nghị xử lý khác 59.846 tỷ đồng và 284.380 ha đất; ban hành 945.961 quyết định xử lý vi phạm hành chính với số tiền 29.302 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 22.539 cá nhân; 6.460 tập thể, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 297 vụ việc, 355 người.

Cơ quan hành chính các cấp, các ngành đã tiếp 1.347.990 lượt người, trong đó có 20.282 đoàn đông người; tiếp nhận 476.469 đơn khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 207.805/239.647 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt 86%. Qua đó kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 2.327 tỷ đồng; 1.147 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 2.947 người; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 186 vụ việc, 442 người.

Bên cạnh công tác phòng ngừa, ngành Thanh tra gắn công tác thanh tra với công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, 5 năm qua đã phát hiện 441 vụ, 692 người có dấu hiệu tham nhũng với 769 tỷ đồng, 10 ha đất; kiến nghị thu hồi 745 tỷ đồng, 6,3 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 596 cá nhân, xử lý trách nhiệm 157 người đứng đầu; chuyển cơ quan điều tra 162 vụ, 272 người.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Thanh tra Chính phủ nhân kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Thanh tra

Với những nỗ lực phấn đấu của toàn ngành, trong 5 năm qua, ngành Thanh tra Việt Nam đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 11 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 5 tập thể và 27 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 6 tập thể và 9 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhất cho 8 tập thể; Huân chương Độc lập các loại cho 5 tập thể (3 hạng ba, 2 hạng nhì); Cờ Thi đua của Chính phủ cho 36 tập thể; Chiến sỹ Thi đua toàn quốc 3 cá nhân; Anh hùng Lao động cho 2 tập thể; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 1 tập thể.

Nhiều tập thể và cá nhân thuộc TTCP đã được nhiều hình thức khen thưởng các loại, trong đó: 6 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc; 88 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua ngành Thanh tra; Huân chương Hồ Chí Minh cho 1 cá nhân; Huân chương Độc lập hạng Nhì cho 2 cá nhân; Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 cá nhân; Huân chương Lao động các loại cho 2 tập thể và 26 cá nhân; Cờ Thi đua của Chính phủ cho 9 tập thể cục, vụ, đơn vị; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 59 cá nhân.

Bên cạnh đó, TTCP đã tặng 18 Cờ Thi đua cho các cục, vụ, đơn vị là những tập thể xuất sắc được suy tôn trong các phong trào thi đua; Tổng Thanh tra Chính phủ đã tặng 104 Bằng khen cho các cục, vụ, đơn vị và các phòng thuộc cục, vụ, đơn vị; Bằng khen cho 104 tập thể và 173  cá nhân, trong đó có 66 trường hợp là cán bộ, chuyên viên, nhân viên, người lao động trực tiếp.

Ngoài ra, thanh tra các bộ, ngành, địa phương được TTCP, Tổng Thanh tra trao tặng 46 Cờ Thi đua, 247 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc là điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, của ngành. Nhiều tập thể, cá nhân đã lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng ngành, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được Đảng và Nhà nước, các cấp, ngành và TTCP tuyên dương, khen thưởng như Thanh tra: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng; thanh tra các địa phương: Yên Bái, Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Kiên Giang...; thanh tra các bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng... và hàng ngàn lượt cán bộ, công chức của ngành đã được tặng thưởng các phần thưởng cấp Nhà nước, bộ, ngành và Bằng khen của Tổng Thanh tra.

Kết quả đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Thanh tra trong suốt chiều dài 70 năm xây dựng và phát triển, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”.

Thái Hải