Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã triển khai 89 cuộc thanh tra hành chính tại 235 đơn vị; qua đó phát hiện 63 đơn vị được thanh tra có vi phạm và kiến nghị xử lý là 11.693 triệu đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi 5.149 triệu đồng; kiến nghị giảm giá trị quyết toán, giảm cấp phát vốn và kiến nghị khác 6.544 triệu đồng); đã thu hồi về ngân sách 4.169 triệu đồng, số còn lại đang trong thời gian đôn đốc thu hồi.

Qua thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 7 tổ chức và 41 cá nhân có sai phạm; chuyển 1 vụ việc sai phạm qua cơ quan cảnh sát điều tra.

Thực hiện 418 cuộc kiểm tra chuyên ngành tại 3.215 cá nhân, tổ chức. Qua thanh tra đã ban hành 1.362 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.104 cá nhân và 273 tổ chức, với tổng số tiền xử phạt vi phạm là 6.455 triệu đồng, số tiền xử lý tài sản vi phạm (tịch thu thành tiền) là 800 triệu đồng; đã thu 6.133 triệu đồng. Tập trung chủ yếu tại các lĩnh vực: Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường...

CTV Xuân Thống